Hakkımızda

Hakkımızda

İzmir Rotary kulübü, bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan ''Hizmet İdeali''ni teşvik etmeyi, geliştirmeyi ve bu idealde birleşmiş iş ve meslek insanları arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak sureti ile ,uluslararası anlayışın,iyi niyetin ve barışın geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Ülkemizde ilk Rotary Kulübü 1954 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’de kurulan üçüncü Rotary Kulübü İZMİR ROTARY Kulübü’dür. Bu kulüp İstanbul Rotary Kulübünden Nejat Eczacıbaşı ve John Caouki’nin girişimleri ile kurulmuştur. İlk toplantısını 9 Ocak 1961’de yapan İzmir Rotary Kulübü’nün kurucuları arasında Sadi Aral, Cemil Atalay, Muvahhit Atamer ve Süreya Birsel vardır. Türkiye’de ilk Rotary Kulübü’nün kurulduğu 1954 yılından 1964 yılına kadar geçen ilk on yıl içinde Kulüp sayısı dördü geçmemiştir. 1965 yılında bunlara Çankaya ve 1966 yılında da Samsun Rotary Kulübü eklenmiştir. Bugün ülkemizde 2420, 2430, 2440 nolu 3 Bölgede 230’un üzerinde Rotary Kulübü ve 7500’ün üzerinde Rotaryen vardır.