Fotoğraf Yarışması


YARIŞMA KONUSUNUN TANIMI

Gittikçe artan Dünya nüfusu ve kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş, yaşadığımız çevrede geri dönülmesi güç değişimlere sebep olmaktadır. Her geçen gün betonlaşma ile devleşen şehirler doğal yaşam alanlarını yok etmekte, küresel anlamda yaşanılan iklim değişikliği kaynaklı doğal afetler, gittikçe daralan el değmemiş yaşam alanlarını daha da küçültmektedir.

Uluslararası Rotary birliği 2020 yılında 7.öncelikli konuyu “Çevre ve Doğal Yaşamı Koruma” olarak belirlemiş ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmek için yapılması gereken projeleri destek kapsamına almıştır.

Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD olarak biz de bu yıl 7. sini düzenlediğimiz uluslararası fotoğraf yarışması ile, her geçen gün artan çevre sorunları, plansız yaşam alanları ile doğaldan uzaklaşan toplumda, ekolojik yaşam bilincini oluşturmak ve doğa ile uyumlu yaşamı ifade edecek, sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolmaya yüz tutmuş doğal dengeyi yeniden kurmak için, insana ve çevreye dost yaşamı özendirecek fotoğraf karelerini arıyoruz.

“Dünya Bizim Evimiz” mottosu ile, Çevre ve Doğal Yaşamı koruma konusunda farkındalık yaratma çabamıza katkıda bulunacak, tüm amatör, profesyonel fotoğraf severleri yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyoruz.